جبهه پایداری پس از دو شکست پیاپی در چه شرایطی است؟

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است که پس از شکست جبهه پایداری در انتخابات هیئت نظارت بر صداوسیما و هیات نظارت بر مطبوعات، این جریان با تزلزل مواجه شده است.

مشاهده خبر:    جبهه پایداری پس از دو شکست پیاپی در چه شرایطی است؟
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی