بازگشت کابوس 8 سال گذشته در دانشگاه ها با استیضاح امکان پذیر نیست

یک روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب، انگیزه اصلی استیضاح کنندگان وزیر علوم را بازگشت فضای دانشگاه ها به دوران گذشته دانست و گفت: استیضاح کنندگان می دانند که بازگشت کابوس 8 سال پیش در دانشگاه ها در دولت تدبیر و امید میسر نیست .

مشاهده خبر:    بازگشت کابوس 8 سال گذشته در دانشگاه ها با استیضاح امکان پذیر نیست
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی