آخرین وضعیت پرونده‌های مهدی هاشمی، آذرپیک، میرزایی‌حکمتی و…

سیدمحمودعلیزاده طباطبایی آخرین وضعیت پرونده‌های صبا آذرپیک، میرزایی‌حکمتی، مهدی هاشمی، عبدالحسین هراتی و حسین نورانی‌نژاد را تشریح کرد.

مشاهده خبر:    آخرین وضعیت پرونده‌های مهدی هاشمی، آذرپیک، میرزایی‌حکمتی و…
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی