ابتکار:‌ تفکیک جنسیتی راه‌حل مدیریت منابع انسانی نیست

رییس سازمان حفاظت از محیط زیست و معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه زنان باید فرصت برابر در محیط‌های شغلی داشته باشند، گفت: تفکیک جنسیتی راه‌حل مناسبی برای حل معضلات اجتماعی و مدیریت منابع انسانی نیست.

مشاهده خبر:    ابتکار:‌ تفکیک جنسیتی راه‌حل مدیریت منابع انسانی نیست
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی