اصرار به فعاليت دانشگاهی بدون مجـوز/فعالیتی به سبک دولت دهـم

تنها برگ برنده این روزهای دانشگاه منتسب به محمود احمدی‌نژاد مصوبه و مجوز اصولی است که بانیان آن در دولت گذشته از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای گسترش وزارت علوم گرفته اند.

مشاهده خبر:    اصرار به فعاليت دانشگاهی بدون مجـوز/فعالیتی به سبک دولت دهـم
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی