۳۰ هزار کیلوگرم پشگل در گمرک

هر گوسفند با توجه به میزان غذایی که در طول روز مصرف کند فضولاتی را تولید می‌کند اما به طور میانگین میزان تولید پشگل از هر گوسفند روزانه ۳۰۰ گرم است.

مشاهده خبر:    ۳۰ هزار کیلوگرم پشگل در گمرک
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی