زنگنه: دبه نکنند؛ به قیمت معقول می‌رسیم

وزیر نفت گفت: برای تعیین قیمت خوراک با توجه به جلساتی که با تولیدکنندگان پتروشیمی داشته‌ایم به توافق می‌رسیم.

مشاهده خبر:    زنگنه: دبه نکنند؛ به قیمت معقول می‌رسیم
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی