پیش‌بینی حمله قلبی فقط با یک آزمایش خون

شاید در آینده بتوان امکان بروز حمله قلبی را تنها با کمک یک آزمایش خون پیش‌بینی کرد.

مشاهده خبر:    پیش‌بینی حمله قلبی فقط با یک آزمایش خون
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی