ادغام یا تعطیلی 3 موسسه فاقد مجوز تا پایان سال

مدیر نظارتی بانک مرکزی با بیان این مطلب که بانک مرکزی چراغ خاموش در حال ساماندهی موسسه‌های اعتباری فاقد مجوز است افزود: مسیری که 5 عدد از آن‌ها طی می کنند به اخذ مجوز خواهد انجامید اما 3 عدد از آن‌ها به دلیل ساختار نامناسب ادغام تعطیل خواهند شد.

مشاهده خبر:    ادغام یا تعطیلی 3 موسسه فاقد مجوز تا پایان سال
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی