سقوط چوپان باشتی از ارتفاعات شلالدان

جوان ۲۸ ساله براثر سقوط از کوه شلالدون دربخش بوستان از توابع شهرستان باشت مصدوم شد.

مشاهده خبر:    سقوط چوپان باشتی از ارتفاعات شلالدان
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی