۱۱میلیون جوان در آستانه ناباروری!

قدرت باروري بعد از ۳۵سالگي به‌دليل كاهش تعداد تخمك‌ها و افت كيفيت آنها افت مي‌كند. به همين دليل شيوع ناباروري بعد از سن ۳۵سالگي ديده مي‌شود و از اين سن متأسفانه، ميزان موفقيت درمان‌هاي ناباروري هم كمتر خواهد شد. براي مردان هم قدرت باروري بعداز سن ۴۰ سال كاهش مي‌يابد.

مشاهده خبر:    ۱۱میلیون جوان در آستانه ناباروری!
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی