سن ابتلا به ایدز در ایران

رییس مرکز تحقیقات ایدز اجرای دقیق برنامه چهارم ایدز را در برخورد با این بیماری بسیار موثر عنوان کرد.

مشاهده خبر:    سن ابتلا به ایدز در ایران
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی