این خوراکی ها ازبینایی محافظت می کنند!

تغذیه در پیشگیری از مشکلات بینایی مرتبط با سالمندی مؤثر است. ترکیبات گروه کاروتنوئیدها که نقش آنها در برنزه شدن پوست شناخته شده است، ثاثیر قابل توجهی در پیشگیری از آب مروارید و استحاله ماکولای چشم در پی افزایش سن دارد.

مشاهده خبر:    این خوراکی ها ازبینایی محافظت می کنند!
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی