کوکائین چه بلایی بر سر رگ‌های مغز می‌آورد؟

محققان بمحققان برای نخستین بار بلایی را که مصرف کوکائین بر روی جریان خون در مغز می‌آورد، نشان داده‌اند.رای نخستین بار بلایی را که مصرف کوکائین بر روی جریان خون در مغز می‌آورد، نشان داده‌اند.

مشاهده خبر:    کوکائین چه بلایی بر سر رگ‌های مغز می‌آورد؟
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی