توجه دولت تدبیر و امید به حوزه سلامت با طول سالیان پس از انقلاب برابری می‌کند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: توجهی که یکسال اخیر با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به حوزه سلامت صورت گرفته با اقداماتی که پیش از این در طول سالیان پس از انقلاب شده بود، برابری می کند.

مشاهده خبر:    توجه دولت تدبیر و امید به حوزه سلامت با طول سالیان پس از انقلاب برابری می‌کند
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی