چه کسانی باید از قطره اشک مصنوعی استفاده کنند؟

آفتاب می تواند بر روی عدسی و شبکیه چشم اثرات منفی بگذارد و منجر به پیری زودرس پرده چشم و یا شبکیه شود، بنابراین باید حتما از عینک های آفتابی استفاده شود.

مشاهده خبر:    چه کسانی باید از قطره اشک مصنوعی استفاده کنند؟
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی