سوبسیدهای وزارت بهداشت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ارائه گزارش آماری طرح تحول نظام سلامت در هفته دولت خبرداد و درعین حال جایگاه بخش خصوصی در طرح تحول نظام سلامت را تشریح کرد.

مشاهده خبر:    سوبسیدهای وزارت بهداشت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی