نجفی از نیلی احمدآبادی تشکر کرد

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی از تلاش های محمود نیلی احمد آبادی تشکر و قدردانی کرد.

مشاهده خبر:    نجفی از نیلی احمدآبادی تشکر کرد
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی