قفل‌های هوشمند مجهز به Wifi /تصاویر

اگر شما در محلی زندگی می‌کنید که سرقت در آن امری عادی است، تامین امنیت خانه امری نگران کننده است.

مشاهده خبر:    قفل‌های هوشمند مجهز به Wifi /تصاویر
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی