ارتباط جالب تغذیه وضریب هوشی

وی یادآورشد : تغذیه اصولی و درست کودکان و نوجوانان به خصوص در دوران مدرسه باید بر دو اصل مهم تغذیه ای که شامل تعادل و تنوع می باشد استوار باشد.

مشاهده خبر:    ارتباط جالب تغذیه وضریب هوشی
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی