ابداع پارچه خود تمیز شونده

اگر بر روی این پارچه لکه وکثیفی ایجاد شود، حتی باکتری‌های موجود بر روی لباس با قرار گرفتن حدود 24 ساعت در نور کم از بین خواهند رفت.

مشاهده خبر:    ابداع پارچه خود تمیز شونده
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی