نسخه سوم اولین ماشین پرنده/تصاویر

نمونه اولیه نسخه سوم اولین خودروی پرنده که در سال 90 طراحی شده بود توسط مهندس آن، ساخته شد.

مشاهده خبر:    نسخه سوم اولین ماشین پرنده/تصاویر
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی