عکس سلفی کاوشگر فضایی رزتا به زمین

رزتا، کاوشگر سازمان فضایی اروپا است که تصویر سلفی از خود به زمین ارسال کرده است.

مشاهده خبر:    عکس سلفی کاوشگر فضایی رزتا به زمین
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی