سازمان ملل: لایه اوزون جو زمین در حال ترمیم است

عامل دیگری که مایه نگرانی شده این است که مواد جایگزین سی اف سی به نوبه خود باعث گرمایش زمین می شود در حالیکه استفاده از آنها نیز رو به افزایش است. به این ترتیب، خبر خوش بهبود لایه اوزون با خبر ناخوشایند ادامه روند گرمایش زمین همراه است.

مشاهده خبر:    سازمان ملل: لایه اوزون جو زمین در حال ترمیم است
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی