دوچرخه‌ای‌ که‌ در کوله‌پشتی‌ جا می‌شود/ تصاویر

یک طراح هندی دوچرخه‌ای در ابعاد واقعی طراحی کرده است که درون یک کوله‌پشتی جا شده و ظرف 10 دقیقه سرهم‌بندی می‌شود.

مشاهده خبر:    دوچرخه‌ای‌ که‌ در کوله‌پشتی‌ جا می‌شود/ تصاویر
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی