نقشه‌برداری رشد مغز نوزاد سه‌ ماهه برای نخستین بار

دانشمندان دانشگاه‌های کالیفرنیا در سان‌دیه‌گو و دانشگاه هاوایی رویکرد جدیدی را برای اندازه‌گیری رشد اولیه مغز نوزادان ارائه داده‌اند.

مشاهده خبر:    نقشه‌برداری رشد مغز نوزاد سه‌ ماهه برای نخستین بار
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی