لنزهای متصل برای دیابتی‌ها/ تصاویر

این لنز هوشمند از طریق اشک چشم، قند خون را در هر ثانیه اندازه‌گیری می‌کند و تمام اطلاعات به پزشک مورد نظر ارسال می‌شود.

مشاهده خبر:    لنزهای متصل برای دیابتی‌ها/ تصاویر
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی