درمان دقیقتر و سریعتر سرطان با فناوری جدید

‌پزشکان با استفاده از نرم افزار تشخیص سلول‌های سرطانی می‌توانند داروی مناسب را دقیق‌تر و سریع‌تر تجویز کنند.

مشاهده خبر:    درمان دقیقتر و سریعتر سرطان با فناوری جدید
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی