جاده‌های هشدار دهنده خورشیدی/تصاویر

جاده‌ای برای تسهیل رانندگی روزانه افراد و کاهش خطر طراحی شده‌ است.

مشاهده خبر:    جاده‌های هشدار دهنده خورشیدی/تصاویر
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی