تشخیص بیماری‌های ژنتیکی نادر با عکس خانوادگی

پزشکان هم‌اکنون با استفاده از یک عکس خانوادگی می‌توانند بیماری‌های ژنتیکی فوق‌العاده نادر را تشخیص ‌دهند.

مشاهده خبر:    تشخیص بیماری‌های ژنتیکی نادر با عکس خانوادگی
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی