بدون خیس شدن شنا کنید/عکس

مبتکران لباس شنایی تولید کرده اند که ضد آب است و خیس نمی شود.

مشاهده خبر:    بدون خیس شدن شنا کنید/عکس
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی