چاپ سه‌بعدی غذا با ترکیبات تازه/ تصاویر

نمونه اولیه چاپگر سه‌بعدی فودینی طراحی شده و محققان بدنبال جمع‌آوری بودجه برای تولید تجاری آن هستند؛

مشاهده خبر:    چاپ سه‌بعدی غذا با ترکیبات تازه/ تصاویر
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی