ژاکتی هوشمند مخصوص قهرمانی/ تصاویر

فناوری‌های هوشمند این‌ بار به سراغ ورزشکاران آمده تا تمرینات ورزشی آن‌ها را بهبود بخشد.

مشاهده خبر:    ژاکتی هوشمند مخصوص قهرمانی/ تصاویر
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی