میز شارژکننده/تصاویر

یک طراح با همکاری شرکت «سولارونیکس» یک میز که قادر به تولید برق از طریق یک فرآیند شبیه به فتوسنتز است را طراحی کرده است.

مشاهده خبر:    میز شارژکننده/تصاویر
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی