آخرین وضعیت پرونده «محمدرضا رحیمی»

وکیل‌مدافع محمدرضا رحیمی گفت که رای پرونده موکلش هنوز صادر نشده است.

مشاهده خبر:    آخرین وضعیت پرونده «محمدرضا رحیمی»
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی