انتقاد وزیر خاتمی از برخی مردان روحانی

موسوی لاري معتقد است هنوز براي حفظ اعتماد مردم به دولت دير نشده است.

مشاهده خبر:    انتقاد وزیر خاتمی از برخی مردان روحانی
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی