شرط ظريف برای اجرای توافق نهايی با 1+5

هفته گذشته موضوعي حقوقي درباره مذاکرات هسته اي ايران مطرح شد مبني بر اين که« اعضاي 1+5 قادر به لغو تحريم هاي شوراي امنيت نيستند.»

مشاهده خبر:    شرط ظريف برای اجرای توافق نهايی با 1+5
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی