برنامه فرجی‌ دانا در صورت عدم اعتماد مجلس

رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم برنامه خود را در صورت رای آوردن استیضاحش اعلام کرده است.

مشاهده خبر:    برنامه فرجی‌ دانا در صورت عدم اعتماد مجلس
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی