محکومیت به حبس «م.ر» قطعا دروغ است

رییس کل دادگستری استان تهران خبر محکومیت (م.ر) یکی از مقامات ارشد دولت دهم را به 5 سال حبس تکذیب کرد و گفت این خبر قطعا دروغ است.

مشاهده خبر:    محکومیت به حبس «م.ر» قطعا دروغ است
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی