نتیجه‌ قطعی مذاکرات قبل‌ از 4 ماه بعید است

وزیر امور خارجه گفت: اگر توافق کلی در موضوعات مختلف مذاکرات هسته ای صورت بگیرد، باز هم نیاز به زمان وجود دارد تا جزئیات مذاکرات نیز انجام شود، بنابراین بعید می دانم که زودتر از مهلت چهارماهه در مذاکرات به نتیجه قطعی برسیم.

مشاهده خبر:    نتیجه‌ قطعی مذاکرات قبل‌ از 4 ماه بعید است
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی