ابعاد تکان دهنده از بورسیه‌ های غیرقانونی

متاسفانه از سال 75 که بورسیه‌ها انجام‌شده مواردی از تخلف دیده می‌شود اما بیشترین آن در دولت دهم است.

مشاهده خبر:    ابعاد تکان دهنده از بورسیه‌ های غیرقانونی
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی