وزیر علوم نمایندگان را قانع نکرد

نماینده مردم بجنورد گفت: وزیر علوم در جلسه با نمایندگان به بیان توضیحاتی پرداخت اما این توضیحات برای نمایندگان استیضاح کننده قانع کننده نبود.

مشاهده خبر:    وزیر علوم نمایندگان را قانع نکرد
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی