دولت قصد ورود به حساب‌ بانکی مردم را ندارد

شاپور محمدی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه قانون اجازه راستی آزمایی درباره اطلاعات ارائه شده مردم درباره هدفمندی یارانه ها را به دولت داده است، گفت: در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، چون اثرات تورمی اجرای این قانون اندک است، دلیل محکمی است بر اینکه کسی نباید از بازار سوء استفاده کند.

مشاهده خبر:    دولت قصد ورود به حساب‌ بانکی مردم را ندارد
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی