ناامنی غذایی اقشار کم‌ درآمد در ایران

میزان مصرف پنج گروه اصلی مواد غذایی شامل غلات، پروتئین، میوه، سبزی و لبنیات در بین خانوارهای مورد بررسی در شهر و روستا با میزان استاندارد آن فاصله دارد.

مشاهده خبر:    ناامنی غذایی اقشار کم‌ درآمد در ایران
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی