خداحافظی با بانکداری شعبه ای درآینده نزدیک

از سالیان دور، هنگامی که صحبت از بانک و بانکداری به میان آمد نخستین تصویری که از بانک در ذهن ها تصور می شد، تصویر شعب بانک ها با دکوراسیونی خاص و کارمندانی با پوشش مرتب و یک دست بود

مشاهده خبر:    خداحافظی با بانکداری شعبه ای درآینده نزدیک
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی