اختصاص تسهیلات مالی به کارگران

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور راه‌اندازی صندوق مسکن کارگران را در کمک به خانه‌دار شدن کارگران موثر دانست.

مشاهده خبر:    اختصاص تسهیلات مالی به کارگران
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی