افزایش واریز منابع نفتی به صندوق توسعه

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: سال گذشته 28درصد از منابع نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز شد اما در سال جاری این رقم به 31 درصد افزایش یافته است.

مشاهده خبر:    افزایش واریز منابع نفتی به صندوق توسعه
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی