چرا دولت یارانه پردرآمدها را قطع نمی کند؟

به نظر می رسد دولت با وجود این که در مرحله دوم هدفمندی ناگزیر به پرداخت یارانه به بیش از 73 میلیون نفر از افراد جامعه شده است، نتوانسته ریسک حذف یارانه پردرآمدها را به جان بخرد، شاید این سوال مطرح شود که علت اصرار و پافشاری بر لزوم حذف پردرآمدها از یارانه نقدی چیست؟

مشاهده خبر:    چرا دولت یارانه پردرآمدها را قطع نمی کند؟
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی