بررسی راهکارهای خروج غیر تورمی از رکود

راهکارهای خروج غیر تورمی از رکود با حضور رئیس‌جمهور در ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی شد.

مشاهده خبر:    بررسی راهکارهای خروج غیر تورمی از رکود
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی