پایان بیست ودومین جلسه دادگاه مهدی هاشمی/ جلسه بعدی دوشنبه

بیست و دومین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در شعبه 28 دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی پایان یافت.

مشاهده خبر:    پایان بیست ودومین جلسه دادگاه مهدی هاشمی/ جلسه بعدی دوشنبه
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی